A few of the Gauls (Esperanto)

asterix
Asteriks, la heroo de tiu ĉi aventuro, ruza malgranda militisto ege inteligenta. Al li oni sen hezito konfidas la plej danĝerajn misiojn. Sian superhoman forton li ĉerpas el la magia eliksiro de la druido Miraklomiks.
panoramix
Miraklomiks, la tre respektinda druido de la vilaĝo, tranĉas viskojn kaj preparas eliksirojn. Lia specialaijo estas la Eliksiro, kiu donas superhoman forton al la trinkinto. Sed Miraklomiks ankoraŭ havas aliajn receptojn en rezervo ...
assurancetourix
Malmuziks estas la bardo: La opinioj pri lia talento estas malsamaj. Li mem opinias sin genia, la ceteraj ne. Sed kiam li silentas, ĉiuj aprezas lin kiel gajan kunulon.
obelix
Obeliks, la plej intima amiko de Asteriks, liveristo de menhiroj, ŝategas rostitajn aprojn kaj ĉiam pretas ĉion lasi por sekvi Asteriks en novan aventuron, kondiĉe ke estu aproj kaj belaj interbataloj.
abraracourcix
Moŝtiks, fine, estas la tribestro, rnajesta. kuraĝa, kolerema. Li, sperta militisto, estas respektata de siaj tribanoj, timata de siaj malamikoj. Moŝtiks timas nur unu aferon: ke la ĉielo povus fali sur lian kapon, sed li mem diras: Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverśiĝas la supo!