Wat Galliërs ... (Twents)

asterix
Asterix, den heald van dizze gesjichte, is n kreggel keerlken met nen klookn kop, dat veur de duvel en zien moor nich oet de zied geet. Ziene onmeundige krach keump van den teuverdraank van Panoramix, de druïde.
panoramix
Panoramix, den eernsweerdn druïde van t doarp, snid mistel en brouwt teuvergedreanktn. Zien pot hef völle receptn in, mer den draank den onoaverwinnelik maakt geet der met striekn.
assurancetourix
Lyrix is den doarpszanger, ok wa bard. Der wördt nich aleens oaver um dach. Hee höld zichzölvn veur nen man van grote gaavn, de aandere doarpsleu deankt doar kate aans oaver. As e zienn moond mer too höld is t nen bestn keerl en mag alman ne geern liedn.
obelix
Obelix is Asterix zien bestn kameroad. Hee döt in menhirs, mer is aait kloar um t spil der biej daal te smietn en met Asterix op n pad te goan. As e mer zat krig an weeld vearkn en houwerieje.
abraracourcix
Majestix, an t lestn, is t stamheufd. Nen baas keerl, dizn oald-strieder, al hef e de oorn luk kort an n kop zitn. De doarpsleu hebt ne hoge, ziene teagnstaanders goat ne lever oet de weg. Hee bangt zich bloots veur een: dat n hem mei ne op n kop valn zal. Mer zölfs doarvan zeg e: 'Loat mer kuuln, t löp wa lös!'